Inloggning med e-legitimation och BankID

E-legitimation kan användas hos oss för att få tillgång till en tjänst och/eller att kunna signera ex en inskickad elektronisk handling som då gäller som namnteckning.

Att signera handlingar via ett webbgränssnitt är ett smidigt sätt att effektivisera de interna handläggningen samtidigt som användarna upplever stora fördelar med det.

Om e-legitimation används för signering uppnås så kallad Avancerad elektronisk signatur (e-signering). Enligt §17 i Lag om kvalificerade elektroniska signaturer (2000:832),  kan en sådan anses motsvara en egenhändig underskrift på papper.

Vad är en e-legitimation?

E-legitimation fungerar som ditt körkort eller ID-kort för att kunna legitimera dig. Via Internet kan du använda dig av e-legitimation exempelvis vid kontakter med olika myndigheter. E-legitimation kommer i vissa fall att krävas för att kunna komma åt tjänster i Luleå kommun via lulea.se. 
    

Vad kan jag göra med min e-legitimation?

Via Internet kan du använda dig av e-legitimation exempelvis vid kontakter med olika myndigheter som till exempel Luleå kommun, Skatteverket och Försäkringskassan. I dagsläget erbjuder Luleå kommun inloggning via BankID, Nordea samt Telia.    

Vad är ett BankID?

BankID är en typ av e-legitimation. E-identifikationen har nämligen olika namn beroende på vem som ger ut e-legitimationen. De flesta av Sveriges större banker har enats om en gemensam typ av e-identifikation som de kallar BankID.    

Var skaffar man BankID?

Bank-Id kan du skaffa via din egen bank. Förutsättning är att du har ett svenskt personnummer och att banken ingår i samarbetet kring BankID.  Åldersgräns för BankID varierar beroende på om du vill ha BankID på fil eller på ett kort. Läs mera på din banks hemsida.

Frågor?

Om du har problem med installationen eller användningen av din e-legitimation kontaktar du den bank som har utfärdat e-legitimationen.   
Mera information?
www.e-legitimation.selänk till annan webbplats - Allmän information om e-legitimation från BankID, Telia och Nordea
www.bankid.comlänk till annan webbplats - Information om BankID
www.test.bankid.comlänk till annan webbplats - Här kan man testa sitt BankID
www.install.bankid.comlänk till annan webbplats  - Här får man hjälp med att installera BankID på kort.