Fritt wifi

Fritt wifi finns i många av Luleå kommuns offentliga lokaler, exempelvis Stadshuset, Kulturens Hus, Luleå Energi Arena, Arcushallen, bibliotek och skolor.

Det finns flera skäl till att Luleå kommun tillhandahåller fritt wifi, bland annat att kommunen vill att det ska vara enkelt att delta i det demokratiska samtalet när man besöker kommunala lokaler. Ett annat viktigt skäl är att alltfler medborgare, konferensgäster, publik m fl använder mobila enheter dagligen i alla möjliga sammanhang. Idag är det självklart för en kommun att i kommunens publika miljöer tillgodose mobil uppkoppling som en grundläggande tjänst.

Så fungerar fritt wifi vid Luleå kommun

Den som vill nyttja kommunens trådlösa wifi ansluter sig mot LK-GUEST. Ingen inloggning behövs, däremot behöver användaren godkänna användarvillkoren. Efter första anslutningen kommer den mobila enheten att ansluta automatiskt när enheten har kontakt med en sändare i kommunala lokaler, förutsatt att wifi är aktiverad på enheten.

Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det som skickas och tas emot kan vara synligt för andra. Normalt surfande innebär för det mesta lågt risktagande, men bankärenden och betalningar bör nog vänta till dess att den mobila enheten använder en wifi-uppkoppling som har en inloggning, vilket nätverk på arbetet eller hemma i bostaden oftast har.

Luleå kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information. All surfning sker helt och hållet på egen risk. Kommunen förutsätter att användarna är införstådda med vett och etikett på Internet, vilket sker genom godkännande av användarvillkoren.

Användarvillkor

  • Användaren är alltid personligen ansvarig för sitt sätt att utnyttja nättjänsterna och att följa gällande regelverk och lagstiftning.
  • Den publika åtkomsten till Internet passerar ett filter som spärrar surfning till pornografi, fildelning och spelsidor.
  • Besökarens surftid begränsas till maximalt tolv timmar per uppkoppling.

Kommunen tillåter inte:

  • Spridning av information via Internet eller andra sammankopplade nätverk som bryter mot svensk lagstiftning, som t.ex. barnpornografi, förtal eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp
  • Marknadsföring genom massutskick av e-post eller s. k. mailbombning om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta
  • Utnyttjande av någon annans identitet eller IP-adress, eller försöka att göra det
    Nedladdning, lagring eller spridning av dataprogram, musik, bilder och filmer eller annat upphovsrättsskyddat material utan tillstånd av upphovsmannen.