Sammanställningsblankett - sanerad PCB

Den här e-tjänsten är till dig som ska skicka in en sammanställningsblankett om sanerad PCB.

Den som äger en fastighet som är byggd eller renoverad under den tidsperiod då PCB användes i byggmaterial har ett ansvar att undersöka om fastigheten innehåller PCB. Innan fastigheten saneras måste anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Detta ska ingå i den anmälan du gjort tidigare.

Efter att en anmälan har skickats till miljö- och byggnadsförvaltningen ska du också skicka en sammanställningsblankett på sanerad PCB, detta ska göras för att vi ska få reda på om saneringen har genomförts på det sätt som anmälan anger, och att det faktiskt har blivit gjort. Vi vill också veta hur avfallet har tagits omhand.

Avgift

När miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in en sammanställningsblankett så ska den kontrolleras att den överensstämmer med anmälan om PCB-sanering och att alla uppgifter är korrekta. Avgiften för handläggningen är under 2018, 1004 kr/timme. Du får ett svar från oss så småningom när vi har granskat redovisningen av sanerad PCB och i samband med detta tas en avgift.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter på ett korrekt sätt.

Till e-tjänstlänk till annan webbplats