Klagomål på inom- och utomhusmiljön

Den här e-tjänsten används för att göra en klagomålsanmälan

Miljö- och byggnadsförvaltningen handlägger klagomål för att undanröja olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. Det kan handla om störande buller från exempelvis bensinstationer, verkstäder, resturanger och diskotek. Det kan också handla om klagomål på fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhus-miljöfrågor. Det kan handla om dåligt fungerande avlopp och nedskräpning av tomter och skogsmark.

Innan du lämnar in ett klagomål så vill vi att du kontaktar din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den/de som orsakar störningen för att se om det går att få till en lösning den vägen.

Anmälan av klagomål

Efter att du skickat ditt klagomål till oss kommer vi först att göra en bedömning om det här är något som vi har möjlighet att besluta i eller svara på. Om det inte är det kommer vi att kontakta dig.

Klagomålet registreras hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. I handläggningsfasen kan du komma att bli kontaktad av oss ifall vi behöver veta mer. Vi kommer att kontakta de som behöver att kontaktas, baserat på ditt klagomål. Ibland kan synpunkter som kommer från andra att kommuniceras med dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Om beslutet går dig emot, så har du rätt att överklaga det.

  1. Registrering:
    1 dag
  2. Handläggning:
    kan variera i tid
  3. Beslut:
    1 dag