Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av död häst

Den här e-tjänsten används för att göra en anmälan om att få platsen för nedgrävning av död häst godkänd av miljö- och byggnadsförvaltningen, tillsammans med nedgrävningsanvisningar.

För att få gräva ner en död häst på en fastighet så krävs följande:

- Att platsen för nedgrävning av hästen är godkänd av miljö- och byggnadsförvaltningen. Du gör en begäran om att få platsen godkänd genom att antingen använda e-tjänsten som du hittar längst ner på den här sidan eller genom att fylla i en blankett och skicka in den.

Handläggning

Då vi fått din begäran om anvisning för nedgrävning av död häst kommer den att registreras hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras så kommer vi att kontakta dig.

Du kommer att få ett beslut på din begäran. Du har rätt att överklaga beslutet.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning. Vår timavgift är 1004 kr (2018). Det betyder att avgiftens storlek kan komma att variera.

Övrigt

Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att rovdjur hindras från att gräva sig ner till hästen. Enligt Jordbruksverkets anvisningar ska graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för ett normalstort djur att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Avståndet till högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter från botten på graven.

Gå till e-tjänstlänk till annan webbplats