Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Om du tänker starta en verksamhet som serverar eller säljer mat i någon form som inte bara sker tillfälligt krävs att du registrerar verksamheten hos miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan om registrering ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 10 arbetsdagar före du startar. För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid, under 2018, 1184 kronor. Från och med det år då verksamheten påbörjas tas även en kontrollavgift ut. Läs mer om bl a anmälan, de krav som ställs och avgifter på www.lulea.se/livsmedellänk till annan webbplats

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. Tio arbetsdagar efter att vi fått anmälan så får du starta om vi inte meddelat annan innan dess.

Du kommer att få ett beslut på anmälan. Du har rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avgift kommer att skickas i ett separat beslut någon vecka efter att du fått beslut om anmälan.

  1. Registrering:
    1 dag
  2. Handläggning:
    inom 8 dagar
  3. Beslut:
    1 dag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster