Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du tänker starta ett företag som har någon form av utsläpp till mark, luft och vatten kan verksamheten vara anmälningspliktig. Det innebär att före du får starta verksamheten ska du anmäla detta till Luleå kommun. Anmälan ska göras senast sex veckor före den planerade starten. För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift. Avgiftens storlek beror på vilken verksamhet som anmäls.

Notisums webbplatslänk till annan webbplats kan du försöka se om din verksamhet är anmälningspliktig och vilken klassningen är.

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. En kopia av anmälan kommer att skickas till länsstyrelsen och till de som kan komma att beröras av din verksamhet. Synpunkter som kommer in kommer att kommuniceras med dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Du har rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avgift kommer att skickas i ett separat beslut någon vecka efter att du fått beslut om anmälan.

  1. Registrering:
    Dag ett
  2. Handläggning:
    Inom fem veckor
  3. Beslut:
    2-3 dagar

 

Till blankett, pdföppnas i nytt fönster