Anmälan om att oljecistern tagits ur bruk

Det här är en e-tjänst för dig som vill anmäla att du tagit en oljecistern ur bruk

Upplysningar

Krav enligt föreskriften
Enligt 9 kapitlet i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas.

Rekommendationer
Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör avlägsnas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan det vara bra att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.

Ackrediterade företag bör anlitas.

Avgift

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar en avgift med 1004 kr/timme för handläggning av ärendet.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i formuläret korrekt och sanningsenligt samt bifogar eventuella bilagor.

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats