Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Den här e-tjänsten används för att göra en anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål enligt 21 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om du tänker använda avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde, grundvatten eller grumla vatten, så kan detta vara en anmälningspliktig verksamhet. Kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen så att vi kan reda ut det i ett samråd.

Om det visar sig att det krävs en anmälan ska du göra en sådan senast sex veckor före den planerade starten till miljö- och byggnadsförvaltningen. För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift. Avgiftens storlek beror på vilken verksamhet som anmäls.

Faktablad

Läs även vårt faktablad om användning om avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster.

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. En kopia av anmälan kommer att skickas till länsstyrelsen och till de som kan komma att beröras av din verksamhet. Synpunkter som kommer in kommer att kommuniceras med dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Du har rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avgift kommer att skickas i ett separat beslut någon vecka efter att du fått beslut om anmälan.

  1. Registrering:
    1 dag
  2. Handläggning:
    Upp till fem veckor
  3. Beslut:
    2-3 dagar

Gå till e-tjänstlänk till annan webbplats