Anmäl din kompostering av matavfall

Den här e-tjänsten används för att göra en anmälan om användning av kompostering av matavfall enligt 76 § Luleå kommuns renhållningsföreskrift (kf 2013-04-29, §101).

Kompostera enbart trädgårdsavfall

Om du enbart tänker kompostera trädgårdsavfall utan inblandning av matavfall så är det tillåtet på din egen fastighet i hela kommunen utan att anmälan behöver göras. En förutsättning är dock att komposteringen inte innebär olägenheter för omgivningen.

Kompostera matavfall

Om du tänker kompostera matavfall krävs att du gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Kraven som ställs är att kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker, vilket innebär att eventuella springor/glipor inte får vara större än 0,5 cm. Det gäller även botten på kompostbehållaren. Du ska också ha användning för den färdiga kompostmullen på din egen fastighet där du komposterar, t ex för rabatter och grönsaksland.

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Du har rätt att överklaga beslutet om det går dig emot.

Avgift

Det kostar 502 kr år 2018 att anmäla kompostering av matavfall. Det motsvarar en handläggningstid på en halvtimme.

 

  1. Registrering:
    Dag ett
  2. Handläggning
    Inom fem veckor
  3. Beslut:
    1 dag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats