Kommunens säkerhetsarbete

Luleå kommuns säkerhetsarbete äger rum hela tiden i det dagliga arbetet i förvaltningar och i kommunala bolag. I menyn till höger kan du läsa lite om vårt arbete.                           

Kontakt

Kommunens säkerhetschef når du via kommunens växel 0920-45 30 00 eller via e-post: sakerhet@lulea.se. Uppdraget omfattar även de kommunala bolagen. 

Säkerhetschefen tillhör räddningstjänstens Risk- och säkerhetsavdelning. Där finns också två säkerhetssamordnare och en försäkringssamordnare.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Luleå kommun har tjänsteperson i beredskap (TiB) som finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. TiB:s uppdrag är bland annat att samordna det intitiala krisberedskapsarbetet och vid behov kalla den kommunala krisledningsorganisationen.