Kommunens säkerhetsarbete

Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete syftar till att du som kommuninvånare ska ha ett tryggt och säkert liv, men också att de anställda på förvaltningar och i kommunala bolag ska känna trygghet i sitt arbete.

Vid en kris eller större händelse (extraordinär händelse) ska du som medborgare veta att kommunen klarar av att hantera händelsen.

För några år sedan skickades en dammhaveribroschyr ut till alla hushåll och den kan du hämta här: Utrymning av Luleå vid dammhaveriöppnas i nytt fönster.

Våren 2016 distribuerades broschyren Din säkerhet till kommunens hushåll. Broschyren tar på ett enkelt sätt upp olika risker och hur den enskilde kan undvika och förebygga dem. En sammanfattning av broschyren finns på finska, engelska och arabiska.