Drogförebyggande arbete

Här kan du ta del av resultat från kommunens drogvaneundersökningar mellan åren 2005 till 2015. 

Kommunens drogförebyggande arbete finns som en del i Luleå kommuns översiktsplan.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021