En leende kille i rullstol och en kille som går bredvid på isbanan i Luleå centrum

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats på 15 000 kronor delas ut varje år till den som har förbättrat folkhälsan och tryggheten för Luleåborna.

Årets insats för trygghet och folkhälsa 2023

Styrelsen i Luleå Ridklubbs ungdomssektion tilldelas Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Priset delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2023.

Motivering

"Styrelsen i Luleå Ridklubbs ungdomssektion består av nio tjejer mellan 14 och 20 år, som månar om att skapa trygghet och sammanhållning bland de aktiva. De skapar meningsfulla aktiviteter under helger och lov för de yngre barnen genom att ordna käpphästtävlingar, övernattningar, julmys och spökkvällar. Genom att göra saker tillsammans lär barn och ungdomar i olika ålder känna varandra och får en känsla av delaktighet.

Tjejerna i styrelsen tillbringar mycket tid i stallet. Genom sitt ledarskap och sitt stora engagemang är de viktiga förebilder och ambassadörer för ridsporten och för andra unga. Deras arbete bidrar till att ridskolan blir en tryggare plats, med fokus på hälsa hos både hästar och människor.

Styrelseledamöterna i Luleå Ridklubbs ungdomssektion utför insatser som är ett gott exempel på arbete för folkhälsa och trygghet."

Kriterier för priset

Den som får oss andra att må bra

Personen som jobbar i lite i det tysta för att vi andra ska må bra. Det är den vi vill uppmärksamma. Hjälp oss att hitta den som gör insatser för andra, gärna barn och unga, utöver sitt vanliga jobb. Det kan vara en person eller en förening.

Hela människan ska må bra

Insatsen kan handla om att bryta ensamhet, få gemenskap, skapa samhörighet, delaktighet och trygghet. Det kan vara att hjälpa andra att bli mer aktiva. Det kan handla om inkludering, att skapa lika förutsättningar och jämställdhet.

Att må bra handlar om att äta bra och röra på sig, men också känna trygghet, vara delaktig och ha inflytande. Det är positivt för hälsan att kunna forma sitt eget liv, navigera sig och ta del av samhället.

Minska skillnaderna

I Luleå ska det finnas lika förutsättningar att ha en bra hälsa oavsett inkomst, kön, ursprung och adress. Idag finns skillnader i hälsa mellan olika grupper och geografiska områden i Luleå. Insatserna som nomineras kan gärna vara sådant som minskar skillnaderna.

Prissumma

Prissumman är 15 000 kronor.

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 1 mars 2023