Ny mötesplats för unga i Luleå

Bakgrund

Utifrån resultatet i förstudien ”Fryshuset Luleå” samt Fritidsförvaltningens utredning kring ”Ungdomens hus” bedöms det finnas ett behov hos unga, mellan 16-29 år i Luleå, av en central mötesplats. För att Luleå kommun ska få en bild av vad en mötesplats för unga skulle kunna innebära och kunna ta beslut i frågan om ett eventuellt uppförande, behövs ett konkret beslutsunderlag.

Själva underlaget bör vara en genomförandeplan som ger svar på frågor som t.ex. lokal, organisering och finansiering. Denna genomförandeplan har projektet ”Ny mötesplats för unga i Luleå” som uppdrag att ta fram och presentera under våren 2015, till förvaltningschefer och politiken.

Nuläge 2015-06-24

Projektgruppen har efter feedback från målgruppen, intressenter och styrgruppen förbättrat rapporten ”Ny mötesplats för unga i Luleå” och nu lämnat in en slutversion till styrgruppen.  Vi är tacksamma för all feedback vi har fått och hoppas att vi är några steg närmare en framtida mötesplats.

Det som nu händer är att styrgruppen, bestående av förvaltningscheferna i Luleå kommun, ska besluta om förslaget måste utredas ytterligare, beredas till politiskt beslut eller läggas ned.

Projektgruppen hoppas på att få besked av styrgruppen i början på hösten om vilken riktning frågan om en mötesplats ska ta och då återkopplar vi även till målgruppen och intressenter.

Vill du själv kika på slutversionen så kan du ladda ner den här nedanför. Eftersom detta fortfarande är ett arbetsmaterial så finns inte rubriker som budget och varje förvaltnings insats inkluderade i denna version.

Ladda ner förslaget här!

Vill du komma i kontakt med projektet och arbetsgruppen?

Ring eller maila projektledare Mattias Carlsson

Mail: nymotesplatsforunga@lulea.se