Nationella minioriteter

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för meänkieli, samiska och finska språken.

Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på meänkieli, samiska och finska och äldreomsorg av personal som behärskar dessa språk.

En person som har ett ärende hos kommunen har också rätt att få använda meänkieli, samiska och finska i dessa kontakter och få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat.

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna särskilda rättigheter i hela landet. Lagen innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling ska särskilt främjas.

Samordnare för meänkieli, samiska och finska förvaltningsområden
Anne-Mari Angeria, tel 0920-45 30 00

Mer om kommunens arbete med nationella minoriteter i förskola och skola

Läs mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk

www.minoritet.selänk till annan webbplats

www.sprakradet.selänk till annan webbplats

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

www.sametinget.selänk till annan webbplats