Nationella minioriteter och minoritetsspråk

Sedan den 1 februari 2013 ingår Luleå kommun i förvaltningsområdet för finska.

Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska och äldreomsorg av personal som behärskar finska.

En person som har ett ärende hos kommunen har också rätt att få använda finska i dessa kontakter och få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat.

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish. Även variteter av dessa språk omfattas.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna särskilda rättigheter i hela landet. Lagen innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling ska särskilt främjas.

Samordnare av finska förvaltningsområdet
Anne-Mari Angeria, 072-237 5376

Läs mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk

www.minoritet.selänk till annan webbplats

www.sprakradet.selänk till annan webbplats

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

www.sametinget.selänk till annan webbplats