• Vänortsbesök i Zenica

  Möte med borgmästaren Husejin Smajlovic Zenica.
 • Konstutställning i Zenica

  Jusuf Suljanovics konstutställning i Zenica.

Vänorter

Vänortsutbyte kan idag ses som ett av de mer påtagliga inslagen i kommunernas allmänna internationalisering. Vänortsutbytet fungerar också ofta som avstamp för ett kommersiellt eller projektinriktat samarbete inom olika sektorsområden.

En utvidgning av samarbetet vänorter emellan kan vara ett naturligt val när man vill delta i olika transnationella EU-projekt. Svenska kommunförbundet uppmuntrar kommunerna i Sverige att söka samarbete med andra länder än de traditionella och att utveckla nya verksamhetsområden, t ex näringslivsfrågor. Vår vänortsrelation med Zenica kan ses som ett led i detta arbete.

Att vara vänort med en stad innebär bland annat att samarbeta och byta erfarenheter, lära av och stödja varandra samt genomföra gemensamma projekt.

Historia

För många kommuner i Sverige började vänortsarbetet i samband med andra världskriget, då de svenska kommunerna fungerade som "faddrar" gentemot finska orter. Fortfarande finns de allra flesta av de svenska kommunernas vänorter -700 av totalt 1000 - i våra nordiska länder.

I takt med att samhället förändras, kan man dock se att ett stort antal nya relationer utvecklats med såväl orter i Polen, Baltikum och Ryssland som EU-länderna. Med hänsyn tagen till Luleås geografiska läge, har vi dock valt att fortsätta vårt vänortsarbete på Kolahalvön och Barentsregionen.

Bidrag

Vänortskommittén har en årsbudget på ca 200 000 kr. Kommittén sammanträder enligt sammanträdesplan för året och vid dessa tillfällen behandlas ansökningar om bidrag. I riktlinjerna framgår det vilka områden som prioriteras och vilka som kan söka. Det är främst skolklasser, organisationer och idrottsföreningar som söker för olika typer av ungdomsutbyten mellan våra vänorter.

Luleå har sex vänorter

 • Kemi Finland
 • Tromsö, Norge
 • Murmansk, Ryssland
 • Puerto Cabezas, Nicaragua
 • Zenica, Bosnien Hercegovina
 • Santa Lucia de Tirajana, Gran Canaria, Spanien

Mandatperioden för vänortskommittén sammanfaller med mandatperioden för riksdags- och kommunala val i Sverige.

Återställ
Ledamöter
Återställ
Sammanträdestider
Återställ
Protokoll
Återställ
Riktlinjer för bidragsansökningar
Återställ
Vänortsbesök