isslott

Isslottet i Kemi.

Vänorter

Vänortsutbyte kan idag ses som ett av de mer påtagliga inslagen i kommunernas allmänna internationalisering. Med vissa av vänorterna finns ett aktivt och regelbundet utbytessamarbete (exempelvis Kemi, Santa Lucia, Tromsö och Murmansk), medan samarbetet med andra är mer eller mindre vilande (Puerto Cabezas och Zenica). Vänortsutbytet fungerar också ofta som avstamp för ett kommersiellt eller projektinriktat samarbete inom olika sektorsområden.

Genom vänortssamarbete vill Luleå kommun

  • Delta i olika transnationella EU-projekt
  • Förstå andra kulturer, utbyta erfarenheter, kunskap, bästa praxis, mellan verksamheterna
  • Bedriva skolutbyten, kulturella- och idrottsutbyten

Svenska kommunförbundet uppmuntrar kommunerna i Sverige att söka samarbete med andra länder än de traditionella och att utveckla nya verksamhetsområden, t ex näringslivsfrågor.

Att vara vänort med en stad innebär bland annat att samarbeta och byta erfarenheter, lära av och stödja varandra samt genomföra gemensamma projekt.

Luleå har sex vänorter

  • Kemi, Finland
  • Tromsö, Norge
  • Murmansk, Ryssland
  • Puerto Cabezas, Nicaragua
  • Zenica, Bosnien Hercegovina
  • Santa Lucia de Tirajana, Gran Canaria, Spanien

Historia

Luleå har haft en Vänortskommitté som nu har upphört. Här kan du läsa protokoll från Vänortskommittén.