Aktiviter och resultat 2014-2017

2014

Samarbetsavtal mellan Luleå och Austin ingås.
Austin är den snabbast växande staden i USA och University of Texas som ligger i Austin är världens 45:e bästa universitet. Anledningen till att Austin valde Luleå som samarbetspartner är Luleås samverkan mellan offentlig och privat verksamhet och universitetet. Syftet med samarbetet är att generera möten, affärer och samarbeten mellan företag i Luleå och Austin.

Fokuspunkter

  • Samarbete kring vetenskap, teknik och matematik för att utveckla nästa generation yrkesarbetare.
  • Utbytespraktik mellan kreativa företag.
  • Ökad medvetenhet om affärsmöjligheter - konsult Ron Lynch.

Affärsutvecklare från LTU Business åker till Austin och testar forskningsidéer.

Luleå Science Park blir tack vare samarbetet med Austin med i nätverket City start. Där deltar Luleå med städer som Austin, Monterrey, San Paulo, Oslo, Århus, Hackney, Angers, Malaga, Singapore, Taichung. Nätverket handlar om att utveckla teknikparker och främja affärer och innovation.

2015

En delegation åker till Austin i syfte att etablera kontakter. Delegationen består av representanter från näringslivet, besöksnäringen, Norrbottens handelskammare och Luleå kommun.

Ett samarbete med House of Songs från Austin påbörjas. I slutet på februari landar  musiker från Austin i Luleå som tillsammans med lokala musiker skapar helt nyskriven musik anpassad för Ice Music. Musikerna bor tillsammans i ett hus en vecka och två konserter genomfördes.

En film spelas in av Ron Lynch och ska lanseras under våren 2017.

Ett 40-tal aktörer från näringslivet, organisationer, universitet, ABI, LTU Business, Skolan i Luleå, BD pop och musiker besökte SXSW. En av världens största konferenser inom kreativa näringar.

LTU Business har ett samarbete med sin motsvarighet i Austin IC². Det handlar bland annat om att de som arbetar med kommersialisering av innovationer blir utbildade och certifierade hos IC² i Austin.

Norrbottensbandet The Magnettes etablerades på SXSW. Efter lanseringen har de fått ett antal spelningar nationellt och internationellt i både USA och England.

Norrbottens handelskammare anordnar i samarbete med Luleå kommun en konferens om det nya handelsavtalet mellan EU och USA. Ben Ramirez director of the International Trade Center, World Affairs Council of Austin närvarar vid konferensen. Ben ser flera områden där Austin och Luleå kan dra nytta av varandra. Framför allt handlar det om att få företag från Luleå och Austin att träffas och att matcha företag som kan samarbeta och skapa affärer.

Arbetet med Norrbotten Media week påbörjas. NMW är en ide´ som kommer från Austin och SXSW.

Luleå tekniska universitet och Luleå kommun har etablerat ett samarbete för att utveckla en datorspelsbransch i Luleå. I detta samarbete är även datorspelsaktörer i Austin inblandat.

Räddningstjänsten i Luleå har tillsammans med andra kommuner i Norrbotten genomfört ett studiebesök i Austin och Texas i syfte att lära om översvämningar och utrymningar.

Under 2015 har Luleå Näringsliv, Arctic Business Incubator och Norrbottens handelskammare arbetat med att skapa möten mellan företag i Norrbotten och i Austin.

2016

En delegation från Luleå besöker Austin. Fokus är bl a på datorspelsbranschen och media.

Luleå tekniska universitet och Birgitta Bergvall Kåreborn besöker Austin i syfte att träffa spelföretag och Texas University. Anna-Karin Lindqvist besöker Austin och påbörjar ett samarbete med forskare inom Hälsovetenskap. Monica Johansson, prefekt för konst och kommunikation, besöker Austin för utbildning.

Gästföreläsare om spelutveckling besöker Luleå bland annat för att prata om spelutveckling och teknik för tjejer.

Norrbotten Media Week genomförs. Kim Taylor, PR-konsult, Ron Lynch, Creative Director samt Star Long, spelutvecklare genomför välbesökta föreläsningar under Norrbottens Media week som fortsätter att utvecklas i samarbete med aktörer från Austin, med syfte att bli Sveriges ledande Media week.

Ron Lynch från Austin besökte företagen inom ABI. Samarbete med ett av företagen är påbörjat.

LTU Business och ABI fortsätter sitt samarbete med IC² och certifierar två personer till och har nu flera certifierade affärsutvecklare inom innovationsprocesser.

Pär Soini och Svartöstans blues har påbörjat ett projekt som innehåller utbyte av artister och låtskrivare mellan Norrbotten och Austin.

Dennis Kalla från BD pop har varit i Austin och deltagit i en SweFolk-festival och bodde i House of songs. Finansieringen av den aktiviteten skedde inom ramen för BD-pop.

9 maj invigs Luleå Näringslivs kontor i Austin.

Niklas Nordström, Luleå kommun gästföreläser på Texas EU-Businessummit, med syfte att främja affärer med EU. Konferensen syftar till att Texasföretagen ska göra mer affärer med Europa. Och då är Luleå där och pratar om Sverige, Norrbotten och Luleå.

Två musiker från Austin knutna till House of Songs deltar i BD-pop’s låtskrivarcamp och framför resultatet under en konsert i Luleå.

Norrbottens Handelskammare anordnar en introduktion i Luleå om USA marknaden. Introduktionen leds av Kevin Koyme från Tech Ranch i Austin.

2017

Luleå Tekniska universitet (LTU)
Utvecklar kontakterna med arkitekturinstitutionen vid The University of Texas at Austin (UT). Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid LTU skapar tillsammans med univeristet i Austin ett gemensamt klassrum, Global Classroom.

LTU Business
Utformar en internationell marknadsstrategi för Luleåföretag. 

Arctic Business Incubator
Jobbar aktivt med flera USA etableringar.

Luleå Näringsliv 
Besöker Austin för att på närmare håll granska innovationssystem och start-upp verksamheter. Luleå Näringsliv ska även tillsammans med Arctic Game Lab och representanter från Austin utveckla idéer kring en spelutvecklingsutbildning som planeras i Luleå. Tillsammans med Artic Game Lab åker Luleå Näringsliv till Austin och SXSW, i mitten av mars 2018.

Compodium 
Har användt sin teknik och byggt ett digitalt katastrofcentrum för Austinområdet, där offren för väderkatastrofen får hjälp och råd av experter via videosamtal.

Svartöns Blues
Samarbetar med musiker från Austin.

Luleå kommun barn- och utbildningsförvaltningen 
Samarbetar med Austin genom ett projekt som handlar om barn, barns lärande och fysisk aktivitet där forskare vid UT bidrar med fakta från det hälsovetenskapliga området. Ormbergsskolas projekt Aktiva skoltransporter är även det ett samarbete med Austin. Syftet är att inspirera barn att ta sig till och från skolan på ett aktivt sätt.

Luleå kommuns representanter Håkan Wiklund, Niklas Nordström, Anna Lindh Wikblad, Roger Danell,  Anders Josefsson tillsammans med Kristina Nilsson (professor arkitektur LTU), Matz Engman och Tore Johnsson (LNAB) besöker Austin. Fokus för resan är byggande och stadsplanering.