Arbetssätt

Luleå kommun bedriver ett omfattande internationellt samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt.

Kvalitet & samhällsutveckling ansvarar för att:

  • Samordna kommunens internationella arbete
  • Starta upp och styra internationella näringslivsprojekt
  • Underhålla och utveckla kontakter med partners, nätverk och organisationer
  • Finnas som stöd vid internationella kontakter och besök
  • Informera kommunens förvaltningar och bolag om internationella utvecklingsprogram
  • Bevaka och påverka EU-politik som har betydelse för näringslivsutvecklingen i Luleå.