Rådiga insatser under 2020 och 2021

Måndagen den 13 december kommer Luleå räddningstjänst att uppmärksamma personer som under 2020 och 2021 gjort vad vi anser vara en rådig insats och räddat liv.

Att man som privatperson osjälviskt ingriper och därmed visar prov på mod och ett samhällsansvar, tycker vi på räddningstjänsten är berömvärt och något som ska uppmärksammas. Därför delar vi ut utmärkelsen Rådig insats.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 kommer utdelningen att ske med begränsat antal människor närvarande.

Tid: Måndag 13 december kl. 11.00
Plats: Luleå Räddningsstation, Brandgatan 3

Välkommen!

Mikael Andersson
Räddningschef
070-307 41 42

Sidan uppdaterades den 10 december 2021