Konstverket på Björkskataskolan blir kvar

Den konstnärliga gestaltningen på Björkskataskolan har debatterats flitigt under veckan. Efter samråd med skolan har nu Luleå kommun beslutat att konstverket ska sitta kvar.

Önskemålet om att konstverket ska plockas ner inkom förra veckan då förslagsställaren anser att det motverkar jämställdheten. Nu har kultur-och fritidsförvaltningen i samråd med barn-och utbildningsförvaltningen beslutat att konsten ska vara kvar.

– Vi bedömer inte att konstverket motverkar jämställdheten. Däremot kan och ska konst beröra och väcka frågor och debatt, säger Hans Sundvall, konstnärlig samordnare Luleå kommun.

Det aktuella konstverket kom på plats omkring 2011.

Svar i ärendet har skickats till förslagsställaren.

Kontakt: Hans Sundvall, konstnärlig samordnare Luleå kommun, 0920-45 40 79

Sidan uppdaterades den 29 oktober 2021