Ja i AU till rivning av Sunderbyhuset

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sa i dag ja till rivning av Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan. Ärendet ska nu upp till nämnden den 21 april för slutgiltigt beslut.

Sunderbyhuset på Hägnan är hårt angripet av mögel och röta. Skadorna upptäcktes när innerväggarna togs bort då huset skulle renoveras för att bli personalbyggnad.

Bedömningen från sakkunniga är att en eventuell restaurering beräknas kosta cirka fem miljoner kronor, detta bland annat då även äkta hussvamp hittats i huset. Därför föreslås istället en rivning av huset, som inte ingått i den museala verksamheten.

– Även om det är ett väldigt tråkigt beslut måste det tas då byggnaden är i oerhört dåligt skick och kostnaden för att restaurera är så stor, säger Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden.

För att undvika liknande situationer i framtiden tas nu en underhållsplan fram för Hägnans samtliga byggnader.

Slutgiltigt beslut om rivning av Sunderbyhuset tas upp i kultur-och fritidsnämnden den 21 april.

Kontakt:
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05
Jan-Peter Kostet (S), vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 070-586 93 73
Viktor Hedqvist (M), andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-250 62 55

Sidan uppdaterades den 7 april 2021