Sunderbyhuset och coronastöd på arbetsutskottet

Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan, bidrag till RFSL och mer coronastöd till föreningslivet. Det är tre ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott tar ställning till den 7 april.

Nu ska kultur-och fritidsnämnden besluta om Sunderbyhuset på Hägnan ska rivas eller ej. Byggnaden, som inte ingått i den museala verksamheten och inte heller är kulturminnesmärkt, är svårt skadad av mögel och röta. Oberoende besiktningsfirmor bedömer att största delen av huset med dess timmerstomme behöver bytas ut. Kostnaden uppskattas till cirka fem miljoner kronor. Detta bland annat då även äkta hussvamp hittats.

– Vi vill satsa på övriga byggnader på Hägnans område som ingår i den museala verksamheten, istället för att renovera en enskild byggnad för mångmiljonbelopp, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Skadorna upptäcktes när innerväggarna togs bort då huset skulle renoveras för att bli personalbyggnad. Tidigare har miljö-och byggnadsnämnden beviljat rivningslov för huset.

Bidrag till RFSL

Vidare föreslås RFSL Luleå få 700 000 kronor för 2021, samma summa föreningen fått tidigare årligen under en treårsperiod. RFLS har också nu sökt för tre år och 1 400 000 per år men tjänstepersonsförslaget är att bevilja 700 000 och att ansökningen görs årsvis som för övriga föreningar.

Stöd till föreningslivet

Arbetsutskottet ska även ta ställning till mer coronastöd för föreningslivet i Luleå. Förslaget är att pengarna för sensommarfestivalen, som inte blir av i år, istället ska gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor.

Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, gå till coronastöd.

Efter att frågan behandlats av kultur-och fritidsnämnden ska den vidare till fullmäktige för beslut.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021