Ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott februari

Nya riktlinjer för bygdemedel, en ny strategi för hela Bottenvikens skärgård och bidrag till Kulturnatten 2021. Det är tre ärenden som ska upp till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 3 februari.

Gällande riktlinjerna för bygdemedel föreslås att ansökningarna inte längre ska tas emot löpande. Istället är tanken två ansökningsperioder per år för att bättre kunna prioritera bland olika projekt. (Bygdemedel är pengar från Länsstyrelsen där Luleå kommun är remissinstans.)

Ny skärgårdsstrategi

På arbetsutskottets bord ligger även den nya strategin för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, som omfattar Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner. Strategin är den tredje i ordningen och sträcker sig mellan 2021-2030. Målet är att kommunerna till år 2030 ska ha tagit fler steg närmare en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som kan nyttjas och avnjutas med hänsyn till dess unika natur- och kulturvärden.

Kulturnatten 2021

Även Kulturnattens ansökan inför 2021 ska behandlas. Här föreslås Skådebanan få 300 000 kronor för att arrangera Kulturnatten i höst. Efter erfarenheten från 2020 års version som blev digital på grund av pandemin, vill Skådebanan enligt sin ansökan fortsätta utveckla en digital del av Kulturnatten.

Vidare ska utskottet ta ställning till verksamhetsbidrag till bland andra Bushido Luleå Budoklubb, Antnäs Bandyklubb, Brottsofferjouren Luleå och Rysk-svenska föreningen Sputnik.

Efter arbetsutskottet går ärendena vidare till kultur-och fritidsnämnden den 17 februari.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021