Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 13 ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat två markanvisningar för Kronandalen, etapp stadsdelscentrum, samt förslag om att tillsammans med Bodens kommun vara värdkommun för SM-veckan vintern 2024.

Information om problem med trygghetslarm

Dagens sammanträde inleddes med en informationspunkt gällande kommunens trygghetslarm. Bakgrunden är larmoperatörens problem och störningar som gett stora konsekvenser för bland annat Luleå kommun. Socialförvaltningens chef Gabriella Sjöström informerade utskottet om händelseförloppet och problematiken, samt visade på de åtgärder som kommunen tagit. Luleå kommun ser nu över en tillfällig lösning med en ny leverantör för trygghetslarm för att säkra larmkedjan, i väntan på att ett nytt avtal finns på plats. Nuvarande avtal går ut i mars 2021.

Markanvisningar för Kronandalen, etapp stadsdelscentrum

Arbetsutskottet behandlade två nya markanvisningar för Kronans stadsdelscentrum. Ett av dem gäller Nischer Properties AB som avser att bygga 100-130 lägenheter i flerbostadshus, upplåtna med såväl bostadsrätt som hyresrätt. Bostädernas placering blir inom Kronandalen, etapp stadsdelscentrum.

Markanvisning nummer två avser Boet Bostad Utveckling AB, som föreslås erhålla markanvisning för byggande av 190 lägenheter av blandade storlekar inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum.

Utskottet ställer sig bakom förslagen och rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla båda dessa markanvisningar. Byggstart för Kronandalens stadsdelscentrum är planerad till hösten 2021.

- Det är roligt att vi fortsatt kan tilldela markanvisningar och att bostadsbyggandet fortsätter. Det är viktigt att vi håller fart i bostadsbyggandet i Luleå, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande

SM-veckan 2024

Riksidrottsförbundet har erbjudit Luleå och Boden att anordna SM-veckan för vinteridrott 2024. Liksom tidigare krävs att platsen har möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning samt därutöver ett antal vinteridrotter, inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Värdkommunerna svarar för alla kostnader som är kopplade till deras åtaganden. Inför SM-veckan 2024 föreslås kommunerna avsätta en gemensam budgetram på 10 mkr.

Arbetsutskottet valde i dag att ställa sig bakom förslaget. Frågan ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut. Om förslaget går igenom ska Luleå kommun ansöka hos Riksidrottsförbundet om att, tillsammans med Bodens kommun, fungera som värdkommun för SM-veckan vintern 2024.

- Trots att pandemin satte käppar i hjulet för SM-veckan i år, så känns det roligt att vi tillsammans med Boden får möjlighet att vara med 2024 istället. SM-veckan är ett stort arrangemang som betyder mycket för värdstäderna, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden:

  • Upphandling av lärplattform (mer information i separat pressutskick)
  • Förslag till beslut gällande låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2021

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Sidan uppdaterades den 5 oktober 2021