Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde åtta ärenden. Bland annat försäljning av Svartöstadens skola (Sållet 1) samt ett förslag om att avveckla den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå.

Bland övriga ärenden:

  • Medel för Vinterfestival 2021
  • Förändring av SOC verksamhet riktad till hemlösa
  • Remiss gällande Hybrit demonstrationsanläggning
  • Förstudie gällande tidigare kommundirektörens avgång

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021