Ärenden på socialnämndens arbetsutskott

Den 30 april behandlade socialnämndens arbetsutskott sammanlagt fem ärenden.

De ärenden som nämnden beslutade om var:

  • Delårsuppföljning januari-april 2020
  • Återrapportering av utvecklingsmedel våld i nära relationer 2019
  • Statsbidrag för habiliteringsersättning 2020
  • Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 2020
  • Statsbidrag för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården 2020

Föredragningslista till socialnämndens arbetsutskott 30 april

Sidan uppdaterades den 20 augusti 2021