Kronandalens stadsdelscentrum tar form

Nu börjar planerna för Kronandalens stadsdelscentrum ta form. Luleå kommun, Projekt Kronan, har begärt in intresseanmälningar för byggande av Kronandalens stadsdelscentrum. Fem kvarter med fyra flerbostadshus ska byggas varav tre av husen ska ha kommersiella lokaler i bottenvåningen. Dessutom ska ett separat parkeringshus byggas.

TExt

Sista datum för att lämna in intresseanmälan var 22 april och totalt har sju förslag kommit in.

– Vi har fått intresseanmälningar för samtliga kvarter från både redan etablerade aktörer och aktörer som är nya i regionen. Förslagen är mycket intressanta. Nu ska vi välja ut de förslag som bäst svarar upp mot de krav som ställts för att sedan landa i förslag till erbjudanden om markanvisningar, säger projektledare Daniel Rova.

Inlämnade förslag kommer från:

  • PEAB
  • Boet Bostad
  • Nischer
  • Magnolia
  • Bergstaden
  • Serneke
  • Nåiden

Byggstart för Kronandalens stadsdelcentrum är planerat till våren/hösten 2021. Förslag till tilldelning av mark beräknas preliminärt ske under juni med politiskt beslut hösten 2020.

Kontakt:
Daniel Rova, projektledare, 0920-45 37 04
Sofia Lampa, 070-251 19 44

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021