Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Förslag på bidrag till Luleå Dansresidens, Luleå konstbiennal samt Norrbottens Neo är tre ärenden som ska upp i kultur-och fritidsförvaltningens arbetsutskott på onsdag 29 april.

Dansinitiativet föreslås få 300 000 kronor för årets dansresidens som de utlyser på uppdrag av Luleå kommun. Till residenset kan danskonstnärer från hela världen söka för att fördjupa sitt arbete på en plats som inte är hemmaplan. Dansresidenset kommer även Luleåborna till del genom öppna repetitioner eller föreställningar.

Även Konstfrämjandet söker pengar, 500 000 kronor, för att genomföra Luleåbiennalen mellan 24 oktober 2020 och 17 januari 2021. Förra biennalen, 2018, hade drygt 30 000 besökare och spreds både i lokal och nationell media.

Norrbottens Neo, en del av Norrbottensmusiken med nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken, föreslås få 931 464 kronor för 2020. Beslutet om finansiering är taget i kommunstyrelsen redan 2009 och pengar överfördes då till kultur-och fritidsförvaltningen för ändamålet.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslås även besluta om 2,3 miljoner kronor till Luleås studieförbund.

Ärendena ska sedan upp i kultur-och fritidsnämnden den 13 maj.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 0920-45 39 86

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021