Skyddsstopp begärt på vård- och omsorgsboende

Kommunal har under tisdag eftermiddag begärt skyddsstopp på ett av Luleå kommuns vård och omsorgsboenden. Anledningen är att fackförbundet kräver högre klassade munskydd än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar vid misstänkt eller konstaterad Covid-19. Arbetsmiljöverket hävde stoppet under kvällen.

Socialförvaltningen använder den skyddsutrustning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och kvalitetssäkrad vid vård av misstänkt eller konstaterad Covid-19. Dessutom följer förvaltningen de vårdhygieniska riktlinjerna från Region Norrbotten.

– Vår högst prioriterade fråga är att skydda våra brukare och vår personal från smitta genom att följa de nationella rekommendationerna, säger Anna Fors verksamhetschef för vård och omsorg.

– Vi tar medarbetarnas oro på största allvar och jobbar med att säkerställa att alla har rätt information och kunskaper om hur man använder skyddsutrustningen på ett korrekt sätt, säger Anna Fors.

Kontakt

Anna Fors, verksamhetschef, 072 – 560 68 64

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021