Stärkt beredskap inom äldreomsorgen

Luleå kommun genomför tillfälliga förändringar i verksamheten för att säkerställa god vård och omsorg till äldre samt skydda riskgrupperna vid ökad smittspridning av coronaviruset.

Bergvikens dagverksamheter stängs

Dagverksamheterna Sjöbodan och Kajutan, för brukare med demensdiagnos eller kognitiv svikt, stängs från och med 6 april till och med 11 juni.

– Vi vill förhindra att våra besökare, som i huvudsak är äldre personer, riskerar att smittas eftersom lokalerna används från dag till dag av olika personer, säger Anna Fors, verksamhetschef inom vård och omsorg.

Socialförvaltningen kommer erbjuda andra insatser för brukarna efter behov och personalen har möjlighet att arbeta inom andra verksamheter under stängningstiden.

Fler korttidsplatser

En avdelning med nio extra korttidsplatser kan öppnas vid behov. Den ska användas till brukare som idag har stöd i hemmet.

– Det här är en säkerhetsåtgärd, en reservplan om vi till exempel får en högre sjukfrånvaro än normalt, och måste kunna säkra vård och omsorg för brukarna, säger Anna Fors.

Dessutom ska nio platser som idag används till avlastning för närstående på Bergvikens äldreboende, istället bli korttidsplatser för svårt sjuka brukare.

– Vi pausar närståendeplatserna för att skydda de äldre mot smitta, dessutom säkrar vi vården för brukarna om vi skulle drabbas av högre sjukfrånvaro bland våra sjuksköterskor, säger Lena Kruse, verksamhetschef i hemsjukvården.

Om behov finns, kan brukare och anhöriga, som använder sig av närståendeplatser, istället få förstärkt hemtjänst eller avlösning i hemmet.

Det utökade antalet korttidsplatser gäller från och med 6 april till och med 11 juni.

Beslut

Ordförandebeslut är taget den 2 april och gäller fram till 16 april då socialnämnden föreslås fastställa besluten att gälla till och med 11 juni.

Kontakt

Anna Fors, verksamhetschef inom vård och omsorg, 070 – 560 68 64
Lena Kruse, verksamhetschef i hemsjukvården, 070 – 311 66 83

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021