Haparandavägen öppnas torsdag 31 oktober klockan 14.00

Nu avslutas de mest synliga arbeten med nedläggning av VA-ledningar och bygget av de två nya rondellerna längs Haparandavägen. Projektledarna för arbetet med Risslan och Östra Länken är nöjda med genomfört jobb och tacksam över Luleåbornas tålamod. – Arbetet har flutit på fint, över förväntan faktiskt. Mycket tack vare att vi har kunnat ha hela vägen avstängd under arbetstiden, säger de.

Det är två stora projekt som arbetat längs Haparandavägen sedan vägen stängdes för genomfart den 6 maj i år.

Östra länken som är ett av Luleås största anläggningsprojekt och projekt Risslan som skapat ett nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter på Lilla Mjölkuddsberget.

Detta har gjorts under tiden vägen varit stängd

Projekt Östra Länken har arbetet med nedläggning och framdragning av vatten- och avloppsledningar parallellt med bygget av den nya trafikplatsen ”Midgårdsrondellen” och omkringliggande GC-vägar. Mycket tid har lagts vid inkoppling av de nya ledningarna mot befintligt VA-system samt fortsatt ledningsdragning efter Bodenvägen.

I projektet Risslan har man förutom anläggningen av den nya rondellen ”Faderullan” färdigställt omfattande kabelarbeten, lagt ned nya dagvattenledningar, rustat upp GC-vägar och cykeltunnel i anslutning till den nya rondellen, dragit upp två nya infarter till området, den ena från Traktorrondellen och den andra från Faderullan upp mot Depåvägen. När Haparandavägen öppnas för allmänheten igen kommer projekt Risslan vara helt färdigt för att inte orsaka vidare trafikstörningar 2020.

Kontakt:

Östra Länken etapp 4 F
Ingvar Mosesson ingvar.mosesson@lulea.se 070 313 73 90

Risslan
Jens Engberg jens.engberg@lulea.se 070 529 41 55

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021