Musikens Makt och namnbyte på Skogsvallen på kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott

På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott igår behandlades frågorna om stöd till Musikens Makt 2020 samt namnbyte på Skogsvallen.

Föreningen Musikens Makt vill arrangera sin festival med samma namn för 11:e gången nästa år. Förslaget som klubbades under måndagens arbetsutskott är att de ska få 1 450 000 kronor i bidrag till att genomföra arrangemanget. Moderaterna yrkade dock på att summan på bidraget ska vara 1 350 000 kronor.

Musikens Makt, som tidigarelade festivalen i år och vill fortsätta med det konceptet även nästa år, skriver i sin ansökan att datumbytet ger ett ökat antal besökare. Finansieringen bygger på intäkter från bidragsgivare och företagssponsring.

I sin ansökan vill Musikens Makt se ett utökat bidrag på totalt 1 800 000 från Luleå kommun. Summan 1 450 000 som föreslås från arbetsutskottet är samma summa som föreningen sammanlagt fått för år 2019.

När det gäller Luleå kommuns representationsarena Skogsvallen så föreslår ett enigt arbetsutskott att namnbyte sker 2020 till Nyabvallen, i samband med det sponsoravtal som IFK Luleå tecknat med byggföretaget Nyab.

Beslut i frågorna tas av kultur- och fritidsnämnden den 28 oktober.

Kontakt: Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden Luleå kommun, telefon: 072-503 33 05

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021