Pressinbjudan: Seminarium om kommunernas ekonomiska förutsättningar och utmaningar

I maj presenterade SKL, Sveriges kommuner och landsting, vårens ekonomirapport som bland annat pekar på att den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in och att skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än tidigare år.

På temat kommunernas ekonomiska förutsättningar och utmaningar arrangerar Luleå kommun ett seminarium för förvaltningarnas ledningsgrupper, ordförandegruppen samt partigruppledare i kommunen.

Media är välkommen att vara med!

Datum: Torsdag 12 september
Tid: kl 13.00–16.00
Plats: Kulturcentrum Ebeneser, Luleå

Program

13.00 Inledning: Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande

13.10 Presentation av SKL:s ekonomirapport: Niclas Johansson, sektionschef Ekonomi & Styrning, SKL

13.45 Förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi: Jesper Stage, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

14.15 Fika

14.35 Läget för Luleå kommun: Jan Öström, ekonomichef, Luleå kommun

15.00 Paneldiskussion och frågor till föredragshållarna

16.00 Avslutning

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021