Ärenden inför socialförvaltningens arbetsutskott

Den 15 augusti behandlar socialförvaltningens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden. Bland annat ansökan om investeringsmedel för fortsatt arbete med Äldresupporten 2020-2022 samt ansökan om stimulansmedel inom området psykisk hälsa 2019.

Äldresupporten

Pilotprojektet Äldresupporten har avslutats och nu föreslås vissa delar, det som gett goda resultat, att införas i den dagliga verksamheten. Insatserna ska vara hälsofrämjande, baserade på forskning och beprövad erfarenhet, samt inriktade mot äldre personer med få, tidiga insatser från socialförvaltningen. Förslaget innebär att socialnämnden beslutar ansöka om sociala investeringsmedel för införandet under 2020-2022.

Psykisk hälsa

Förbättrad psykisk hälsa, hos barn och unga samt äldre, är ett långsiktigt arbete som stimuleras av staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Socialförvaltningens lokala arbete innehåller förslag till insatser för 2019. För Luleå kommun finns 2,6 miljoner kr att ansöka om för 2019 och förslaget är att socialnämnden beslutar om det

Socialnämndens arbetsutskott är inte öppet för allmänheten.

Kontakt

Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 070-236 50 76


Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021