Höjda avgifter för kommunens fritidsanläggningar

Kostnaderna för att använda Luleå kommuns fritidsanläggningar kommer öka från årsskiftet. Minsta höjningen får barn och unga medan senioridrotten får betala mer. Den senaste justeringen av taxorna gjordes 2013 och för att fortsätta hålla en hög standard på anläggningarna måste taxornas justeras.

I går, måndag 17 december, klubbade kommunfullmäktige förslaget som innebär att priset för att använda exempelvis sporthallar och ishallar höjs. Höjningen sker i tre olika nivåer, 10, 15 och 25 procent. Lägsta höjningen, 10 procent, får barn och ungdomsverksamheten medan senioridrotten får 15 procents höjning och företag och privatpersoner 25 procent. Utöver detta höjs även priserna hos kommunens badhus.

– Höjningen omfattar alla uthyrningsbara lokaler, exempelvis sporthallar och samlingslokaler. Här har vi prioriterat att hålla nere avgiftshöjningen för barn- och ungdomsverksamhet, säger Patrick Zetterkvist, chef för anläggningar Luleå kommun.

Högre pris för badgäster

Gällande kommunens badhus blir höjningarna i vissa fall ännu högre. Priset för säsongskort familj höjs från 1 350 kronor till 2 500 kronor. För Råneå badhus höjs säsongskort familj från 1 000 kronor till 2 000 kronor. En nyhet är att kommunen inför säsongskort även för vuxna, barn 4-17 år och pensionärer.

– Priset på familjekorten höjs från en väldigt låg nivå till en mer anpassad nivå. Om man jämför exempelvis med ett familjekort i en skidanläggning, som har mycket kortare giltighetstid, så kostar familjekorten på baden avsevärt mindre, säger Patrick Zetterkvist.

För enstaka badbesök blir höjningen på exempelvis Pontusbadet 5 kronor för barn och 20 kronor för vuxna.

Justerade priser för turbåtarna

Även priserna för turbåtarna i skärgården höjs, vilket inte skett sedan 2001. Efter en analys har man sett att andra skärgårdsdestinationer i Sverige ligger högre i pris och för att kunna upprätthålla turbåtstrafiken måste justeringarna göras. Däremot kommer barn under sex år även i fortsättningen åka gratis i Luleå skärgård.


Spåravgift på Ormberget

Gällande Ormberget så kommer spåravgifter att införas för längdskidåkning från hösten 2019.  Avgiften är kopplad till de stora investeringar som gjorts på Ormberget på totalt 40 miljoner kronor. Det är bland annat investerat i en konstsnöanläggning, elitspårsystem och en skidstadion.

– Spåren på Ormberget håller högsta klass och prepareras med pistmaskin dagligen. För att täcka en del av driftskostnaden anser vi att det är rimligt med en spåravgift, något som exempelvis Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall redan infört, säger Patrick Zetterkvist och fortsätter:

– Avgiften kommer bli 40 kronor per dag eller 400 per säsong och kommer inte omfatta barn och unga under 20 år.

Övriga kommunala skidspår i Luleå kommer även i fortsättningen vara avgiftsfria.

Kontakt:

Patrick Zetterkvist, chef fritidsanläggningar Luleå kommun 0920-45 56 15
Inger B Larsson, ordförande fritidsnämnden, 072-726 24 63.

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021