Trygghetsvandring med genus och ungdomar i fokus

Vandringen startar torsdag 20 december kl. 08.10
Fyra olika startplatser – se nedan

Återträff torsdag 20 december kl. 09.30
Plats: ”Funktionsrätt” Luleås lokal på Storgatan 13 där vi tillsammans kommer att prata om vandringarna eleverna precis genomfört. Deltar gör bland andra kommunalråd Lenita Ericson och politiker från SBN.

Pressinbjudan

Varje år genomför Luleå kommun trygghetsvandringar. I år var vår målsättning att göra en trygghetsvandring med ungdomar ur ett genusperspektiv. Ungdomar är en grupp vi sällan når vid våra trygghetsvandringar och därför missar vi deras tankar om platser som de upplever trygga eller otrygga. Av denna anledning har vi den här gången valt att jobba tillsammans med en klass i årskurs tre på gymnasiebyn.

- Förutom att vi får veta mer om hur ungdomarna upplever centrum hoppas vi även få lära oss hur vi ska göra för att få ungdomar mer delaktiga i vårt framtida arbete med trygghetsvandringarna, säger Ida Persson, projektledare för Trygghetsvandringen.

- En röd tråd på Natur- och samhällsinriktningen är samhällsplanering, hållbar utveckling och att försöka ge verklighetskontakt. Att planera, genomföra och dra slutsatser om dessa trygghetsvandringar handlar om att försöka visa på hur man i samhällsplaneringen kan arbeta med social hållbarhet, säger Sven Pettersson gymnasielärare i geografi och samhällskunskap, Natur- och samhällsinriktningen på NA-programmet vid kvarteret Kungsfågeln Luleå gymnasieskola.

Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Sven Pettersson 070-367 27 82

Ida Persson, Luleå kommun 0920 45 30 00

 

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021