Så tycker du om Vårt Luleå

289 svar i läsarundersökningen om tidningen Vårt Luleå har kommit in. Den yngsta läsaren som svarade är 16 år, den äldsta 93 och de flesta sextioplussare.

Nedan visas statistik utifrån de svar som lämnats. Det fanns 289 lämnade svar.

Läser du Vårt Luleå?

Om aldrig, vad är anledningen?

Läs lagrade svar (12)

Hur mycket av tidningen läser du?

Reds anm: Frågan "Hur mycket av tidningen läser du" var inte med i webbformuläret från början och sorterades under "ej svarat", att 30,7 % har ej svarat är därför missvisande.

Tycker du att Vårt Luleå ger dig information om kommunens verksamheter och utveckling?

Hur uppfattar du språket i texterna?

Vad tycker du är bra med Vårt Luleå?

Läs svar (212)

Vad tycker du är mindre bra?

Läs svar (117)

Vad skulle du vilja läsa mer om?

Läs svar (174)

Sammanfattningsvis, vilket helhetsbetyg ger du Vårt Luleå? (1 är dåligt, 7 är utmärkt)

Enkäten i korthet:

151 fyllde i enkäten i papperstidningen, 138 på webben.

Vårt Luleå har flest kvinnliga läsare (173 identifierade sig som kvinnor, 100 som män och en som hen).

Nästan alla tycker att Vårt Luleå är lättläst och de flesta känner sig väl informerade om kommunens verksamheter och utveckling.

Särskilt intressant var alla synpunkter om vad som är bra med Vårt Luleå, vad som inte är bra och vad ni läsare vill att vi skriver mera om.

Artikelserien ”Vår historia” är väldigt populär, även porträtten om kommunens medarbetare uppskattas.

Återkommande önskemål är att Vårt Luleå presenterar bygg- och utvecklingsplaner och evenemangstips.

Många läsare vill att vi skriver mer om landsbygden, kultur och idrott och lyfta in barnperspektivet.

Vi kommer ta upp och använda några av era tips allt eftersom.

Ett stort TACK för din medverkan i enkäten.