Vårt Luleå

I nummer 4-2017 publicerade vi enkäten om Vårt Luleå. I den tryckta tidningen finns en sammanfattning, hela enkäten kan du kolla här.

Vårt Luleå är kommunens hushållstidning. Från 2016 ges sex nummer ut årligen. Tidningen produceras av kommunikationskontoret och delas ut till de cirka 38 000 hushållen i kommunen.

Intresserade utanför kommunen kan prenumerera gratis. Hör av dig till redaktionen om du känner någon utanför Luleå som gärna vill ha tidningen!