Vårt Luleå

Vårt Luleå är kommunens hushållstidning som ges ut med sex nummer årligen. Tidningen produceras av kommunikationskontoret och delas ut till de cirka 38 000 hushållen i kommunen. Nästa tidning kommer ut den 18 augusti, Vårt Luleås valspecial.

Intresserade utanför kommunen kan prenumerera Vårt Luleå gratis. Hör av dig till redaktionen (tfn 0920-45 30 00 eller mejl vartlulea@lulea.se) om du känner någon utanför Luleå som gärna vill ha tidningen!  

Senaste läsarenkät gjorde vi 2017, resultaten finns här.