Pressinbjudan: kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 22 februari 16 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till ett förslag om hyreslättnader till företag i utsatta branscher, samt en förstudie om en högstadieskola i centrum. De kommer även att få information om hur Luleå kommun använt statsbidragen för arbetet med nationella minoriteter under 2020.

Länk till ärendelista länk till annan webbplats

Välkommen till en digital presskonferens där kommunstyrelsens nya ordförande Carina Sammeli (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Tid: Måndag 22 februari kl. 11.30

Plats: Digitalt via Teams. Separat mötesinbjudan med möteslänk skickas ut till media.

Kontakt: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92