Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari

Den 11 januari återupptar kommunstyrelsens arbetsutskott sina sammanträden. Sammanlagt 6 ärenden ska behandlas, bland annat en förstudie om Trekanten i centrala Luleå.

Övriga ärenden

  • Medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021 – 2023: förslag att anslå totalt 600 000 kr
  • Överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Bindningen 1 (Kronandalen)
  • Förslag om utökning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten: med Bodens kommun som ny förbundsmedlem
  • Motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker
  • Information inför beslut om förutsättningar för genomförande av projektet Malmporten i Luleå

Välkommen till en digital presskonferens där kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Hansson (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Information till media

Våra pressträffar sker med anledning av covid-19 just nu via digitala kanaler.

Datum och tid: Måndag 11 januari kl. 11.30

Plats: Digital pressträff via Teams (separat inbjudan går ut till media)

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S) ), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Viktig information

Pressträffen utförs via Teams och modereras av presskommunikatör. Teams-mötet kommer vara öppet 15 minuter innan utsatt tid så att du kan stämma av att mikrofon, ljud och kamera fungerar.

Tänk på att säkerställa din internetuppkoppling, placera dig i en lugn ljudmiljö samt att ha kameran i ögonhöjd. Använd hörlurar för att undvika rundgång. Tänk också på att stänga av din mikrofon tills du själv ska tala.

Avsätt gärna tid för enskilda intervjuer efter pressträffen.