Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på kommande sammanträde den 21 december 18 ärenden. Utskottet ska bland annat behandla detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum samt planuppdrag för del av Storheden.

Bland övriga ärenden:

  • Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30
  • Yttrande på förslaget till inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
  • Förslag om medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021-2023

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Våra pressträffar sker med anledning av covid-19 just nu via digitala kanaler. Välkommen till en digital presskonferens där kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Hansson (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Tid: Måndag 21 december kl. 11.30

Plats: Digital pressträff via Teams (länk skickas till media i separat mötesinbjudan)

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S) ), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Viktig information

Pressträffen sker via Teams och modereras av presskommunikatör. Teams-mötet kommer vara öppet 15 minuter innan utsatt tid så att du kan stämma av att mikrofon, ljud och kamera fungerar.

Tänk på att säkerställa din internetuppkoppling, placera dig i en lugn ljudmiljö samt att ha kameran i ögonhöjd. Använd hörlurar för att undvika rundgång. Tänk också på att stänga av din mikrofon tills du själv ska tala.

Avsätt gärna tid för enskilda intervjuer efter pressträffen.