Pressinbjudan kommunstyrelsen arbetsutskott 7 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på kommande sammanträde den 7 december 14 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till ett nytt förslag om överlåtelse av Sållet 1, tidigare Svartöstadens skola.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att finansiera projektet NyföretagarCentrum Nord med 600 tkr/år 2021–2023
  • Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2021
  • Planuppdrag för ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Välkommen till en digital presskonferens där kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Hansson (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlade. Våra pressträffar sker med anledning av covid-19 just nu via digitala kanaler. Den kommer att modereras av presskommunikatör och efteråt finns möjlighet till enskilda intervjuer via telefon.

Tid: Måndag 9 november kl. 11.30

Plats: Digital pressträff via Teams (länk har skickats ut via e-postinbjudan)

Kontaktperson:
Fredrik Hansson (S) ), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Information inför den digitala pressträffen

Pressträffen utförs via Teams och kommer att modereras av presskommunikatör. Du finner länken i den inbjudan sm gått ut via e-post. Teams-mötet kommer vara öppet 15 minuter innan utsatt tid så att du kan stämma av att mikrofon, ljud och kamera fungerar innan pressträffen.

Tänk på att säkerställa din internetuppkoppling, placera dig i en lugn ljudmiljö samt att ha kameran i ögonhöjd. Använd hörlurar för att undvika rundgång. Tänk också på att stänga av din mikrofon tills du själv ska tala.

Avsätt gärna tid för eventuella enskilda intervjuer efter pressträffen.