Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde 13 ärenden. Bland annat två markanvisningar för Kronandalen samt förslag om att tillsammans med Bodens kommun vara värdkommun för SM-veckan vintern 2024.

Bland övriga ärenden:

  • Information om problem med trygghetslarm
  • Förslag till beslut gällande upphandling av lärplattform
  • Förslag till beslut gällande låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2021

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S) ), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 07