Pressinbjudan: Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde idag 17 ärenden. Bland annat en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet samt två överlåtelseavtal gällande fastigheter.

Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Fredrik Hansson (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Tid: Måndag 31 augusti kl. 11.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9