Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 17 ärenden på dagens sammanträde. Bland dessa ett flertal nya planuppdrag, förslag om att upprätta en arkitekturpolicy samt en markanvisning för centrala Råneå.

Idag återupptog kommunstyrelsens arbetsutskott sina sammanträden efter sommaruppehållet. Sammanlagt 17 ärenden fanns på dagens mötesagenda.

Förslag om upprättande av en arkitekturpolicy

Arkitektur, form och design har stor betydelse i samhällsbygget och påverkar många människor i deras vardag. Luleå kommun har höga ambitioner om att bygga ett vackert och hållbart samhälle där människan står i centrum - såväl på landsbygden som i stadsbygden.

En del i det arbetet förstärktes under 2019, när tjänsten som stadsarkitekt återinfördes. Nu vill kommunen upprätta en så kallad arkitekturpolicy som ska gälla för hela Luleå kommun.

Enligt förslaget, som i dag fick bifall, ska policyn vara färdigställd senast första kvartalet 2022 Det blir kommunens stadsarkitekt som får i uppdrag att leda det arbetet, i samverkan med berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson ser positivt på satsningen:

- Det här ett viktigt beslut för Luleå som stad. Vi vet att god arkitektur stärker attraktiviteten, ökar stoltheten och bidrar till befolkningstillväxt.

Markanvisning gällande nya bostäder i centrala Råneå

Fastigheten med namn Råneå 6:75 ligger i centrala Råneå och är i dagsläget obebyggd. Gällande detaljplan medger en byggnation av bostäder. Byggherrens förslag innebär att i ett första skede bygga ett flerbostadshus med cirka 12 hyreslägenheter. I nästa skede vill de utöka med ytterligare ett flerbostadshus.

Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram. Utskottet beslutade i dag att byggherren Enström & Grönberg Bygg Handelsbolag erhåller markanvisning till fastigheten. Markanvisningen ska gälla till och med 2021-06-30.

- Det här tillskottet på bostäder är mycket viktigt för kommunen som helhet och inte minst för Råneås utveckling. Vi vill ha en stor variation av boendealternativ i vår kommun, vilket det här projektet bidrar till, säger Lenita Ericson.

Elitsponsring av Luleås hockeylag och basketlag

Luleå Hockey SHL, Luleå hockey SDHL, Luleå basket och BC Luleå arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå och är några av länets starkaste varumärken både inom dam- och herridrotten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i dag att bifalla förslaget om att anslå 300 000 kronor i elitsponsring till respektive lag för säsongen 2020/2021. Ett tillägg kommer att skrivas in i avtalet, med krav på återrapportering av hur bidragen använts av föreningarna.

Bland övriga ärenden:

  • Planuppdrag för del av Björkskatan, ny cirkulationsplats
  • Planuppdrag för del av Centrum, Östermalm 6:9
  • Förstudie om utveckling av Trekanten

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24

rödtext