Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 17 augusti sammanlagt 17 ärenden. På ärendelistan finns bland annat ett flertal nya planuppdrag, förslag om att upprätta en arkitekturpolicy samt en markanvisning för centrala Råneå.

Bland övriga ärenden:

  • Planuppdrag för del av Björkskatan, ny cirkulationsplats
  • Planuppdrag för del av Centrum, Östermalm 6:9
  • Förstudie om utveckling av Trekanten
  • Elitsponsring av Luleås hockeylag och basketlag

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24