Socialnämndens arbetsutskott 13 augusti

Den 13 augusti behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden. Bland annat ett förslag om förändringar i kommunens verksamhet riktad till hemlösa.

Förändring av verksamhet riktad till hemlösa

Socialförvaltningen har sedan 2017 haft samverkan med föreningen natthärbärget. Föreningen har bedrivit verksamheten Härbärget för målgruppen EU/ESS medborgare, hemlösa Luleåbor och för personer som tillfälligt vistats i Luleå.

Verksamheten, som får kommunalt verksamhetsbidrag, har 10 sovplatser och härbärget håller öppet under perioden november-april.

Socialförvaltningens ambition är att ha en nollvision mot ofrivillig hemlöshet och målet är att hitta ett mer långsiktigt arbetssätt. Enligt förslaget vill Socialförvaltningen få ett uppdrag från kommunfullmäktige att införa nya arbetssätt för målgruppen hemlösa med start februari 2021.

Bedömningen är att det istället för ett härbärge finns behov av att utveckla nya arbetssätt för dessa målgrupper, som fungerar helårsvis.

Bland övriga ärenden:

  • Återrapportering av utredningsuppdrag avseende LSS-verksamhet
  • Ansökan om statsbidrag för att motverka konsekvenserna av isolering för äldre under Covid-19
  • Ansökan om medel för att stärka tillämpningen av barnets rättigheter 2020

Kontakt: Bodil Wennerbrandt Sevastik, ordförande socialnämnden Luleå kommun, 0920-45 30 00

Länk till Ärendelistan under Politiska möten, handlingar och protokolllänk till annan webbplats