Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar fyra ärenden på sitt sammanträde den 1 juni. Bland annat en ny överenskommelse om samverkan mellan polisen och Luleå kommun samt en förenklad delårsrapport.

Samtliga ärenden:

  • En ny samverkansöverenskommelse ska tecknas mellan polisen och Luleå kommun. Förslaget avser perioden 2020–2023
  • Markanvisning till Tallkotten Projekt ekonomisk förening avseende fastigheten Björsbyn 1:361, Hällbacken etapp 3
  • Luleå kommuns förenklade delårsrapport per april 2020
  • Ombudgetering och justering av kommunbidrag 2020

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24